Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w latach 1555-1651

12.73 $

elita

Book Description

Książka Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w latach 1555-1651 to publikacja, która ukazała się w jubileuszowym roku 2012, w którym przypada 695 rocznica nadania Lublinowi przez króla Władysława Łokietka prawa miejskiego.

Autorką książki jest pani Grażyna Jakimińska, historyk, muzealnik, kustosz dyplomowany; absolwentka historii UMCS. Pani Jakimińska jest zastępcą dyrektora Muzeum Lubelskiego, od wielu lat kieruje również Oddziałem Historii Miasta Lublina, jest znawczynią dziejów miasta i jego zabytków, autorką prac poświęconych historii Lublina w średniowieczu i czasach nowożytnych.

Elita władzy lubelskiej gminy miejskiej w latach 1555-1651 to studium dziejów rady miejskiej w Lublinie w okresie największej świetności miasta w jego 695-letniej historii. Autorka z pasją i przenikliwością opisuje funkcjonowanie samorządu miejskiego – poznajemy skład zawodowy, wykształcenie, horyzonty intelektualne, pochodzenie etniczne oraz koligacje rodzinne rajców. Członkowie rady miejskiej dzięki swojej pozycji i zgromadzonemu majątkowi stanowili elitę władzy – grupę mającą wpływ na rozwój miasta.

Praca oparta jest na gruntownych studiach. Autorka przebadała księgi miasta, które pozwoliły na wnikliwą analizę dziejów Lublina na przestrzeni stu lat. Książka jest ciekawą lekturą nie tylko dla miłośników historii i dziejów Lublina, ale także dla wszystkich, którzy interesują się kulturą i życiem codziennym mieszczaństwa w XVI i XVII wieku.

Album wydany pod patronatem medialnym Gazety Wyborczej, TVP Lublin, Radia Lublin.

Additional Information

Weight 2 kg