Universal Wisdom - okładka

Universal Wisdom
Wieczysta mądrość religii świata

Drodzy Czytelnicy,

żywy odzew Państwa i różnych mediów na publikację Andrzeja Ziółkowskiego „The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum”, a także na towarzyszące albumowi wystawy, które przez ostatnie 10 miesięcy miały już 14 edycji w galeriach i plenerach różnych miast w Polsce, sprawił, że 26 czerwca 2022 ukaże się drugi tom albumu pod tytułem „Universal Wisdom. Wieczysta mądrość religii świata”. Tytuł albumu nawiązuje ponownie do książki o. Bede Griffithsa z roku 1994, która była bezpośrednią inspiracją dla „The Inward Moment”.

Album „Universal Wisdom” będzie dokończeniem dzieła Bede Griffithsa w wydaniu fotograficznym. Oprócz kolejnych wyjątkowych zdjęć z siedmiu religii Azji – poprzedzonych wprowadzeniami Bede Griffithsa – znajdą się w nim obszerne cytaty ze świętych ksiąg tych religii. W pięknych poetyckich przekładach fragmenty hinduskich upaniszad, buddyjskich sutr, tajemniczej Tao Te Ching taoizmu, poezji sufich islamu, hymnów Guru Granth Sahib sikhów, żydowskich ksiąg mądrościowych i przypowieści Nowego Testamentu będą stanowić niewyczerpane źródło duchowych przemyśleń i inspiracji. Teksty te – będąc objawieniem boskiej myśli i uniwersalnej mądrości ludzkiego ducha – mają nam przypomnieć przechowane w wielkich religiach wartości kontemplacji, poczucia sacrum, szacunku dla najwyższego Bóstwa, jedynej Prawdy, Ostatecznej Tajemnicy, które pozostają do odkrycia w nas samych.


Album „Universal Wisdom” będzie wydany w wersji dwujęzycznej, angielsko-polskiej, w takiej samej formie graficznej i z taką samą starannością poligraficzną jak pierwszy tom. W ten sposób obie książki będą stanowiły swoje wzajemne dopełnienie. Albumowi będzie towarzyszyła nowa wystawa pod tym samym tytułem.

Zapraszam do dokonywania przedpłat na zakup albumu.

W ramach tej oferty kupujący otrzyma:

  • numerowany egzemplarz z podpisem autora (w kolejności zgłoszenia dla pierwszych 250 egz.)
  • promocyjną cenę 170 zł (+ koszty wysyłki: 20 zł)
  • ekskluzywne etui do umieszczenia w nim obu albumów

Przedpłaty w kwocie 190 zł proszę kierować na konto wydawnictwa Boni Libri:

PL19102031500000310200750281
SWIFT: BPKOPLPW
z dopiskiem „Universal Wisdom”

Cena zakupu dwóch albumów (The Inward Moment i Universal Wisdom) z etui wynosi 350 zł plus koszty wysyłki.

Zapraszam do współpracy,

Leszek Dulik, wydawca

CZYTAJ WIĘCEJ...


WYDAWNICTWO
BONI LIBRI LESZEK DULIK
20-867 Lublin, ul. Świętokrzyska 11/8
tel. 885 708 805, 607 708 805
www.bonilibri.pl
bonilibri@gmail.com
info@bonilibri.pl