Unia lubelska 1569 - okładka albumu

Unia lubelska
1569

Publikacja została wydana z okazji 450. rocznicy uchwalenia unii lubelskiej.

Album przybliża współczesnemu czytelnikowi historię Polski i Litwy oraz okoliczności zawarcia unii na sejmie w Lublinie.

Publikacja uświadamia, że unijny sejm lubelski należy do najdonioślejszych wydarzeń w historii Europy Środkowo-Wschodniej. Dwa wolne narody podjęły decyzję o stworzeniu wspólnego państwa. Po zawarciu przez Polskę i Litwę unii lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Była to pierwsza w dziejach Europy nowożytnej unia realna. W skład Rzeczypospolitej weszły ziemie stanowiące terytoria pięciu dzisiejszych krajów. Unia trwała 226 lat. Rzeczpospolita Obojga Narodów przez dwa stulecia kształtowała dzieje Europy Środkowo-Wschodniej. To jest wspólne, wielkie dziedzictwo Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi i Łotwy.

Publikacja przypomina tekst unii oraz zawiera rzecz unikatową - pełną listę uczestników sejmu: senatorów oraz posłów Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.


Specjalnie do albumu zorganizowana została sesja zdjęciowa, która przybliża miejsca związane w Lublinie z zawarciem unii i kultywowaniem jej tradycji.

Publikacja jest bogato ilustrowany ikonografią z XVI i XVII wieku pochodzącą ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, która jest partnerem wydawnictwa, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Lubelskiego, Zakładu Narodowego Ossolińskich, PAN Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Narodowej, Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz zbiorów prywatnych.

Specjalnie na potrzeby albumu została też opracowana mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów z granicami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego po zawarciu unii oraz podziałem administracyjnym na województwa.

Atutem albumu jest zbiór kilkudziesięciu dawnych herbów ziem, województw i najważniejszych miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W publikacji zaprezentowane zostały także unikatowe monety polskie i litewskie. Między innymi 100 dukatów koronnych z czasów panowania Zygmunta III Wazy, jedna z największych i najcenniejszych monet na świecie.

Więcej...


Autorzy albumu

Autorem albumu jest prof. Leszek Andrzej Wierzbicki z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Ikonografię przygotował Leszek Dulik i prof. Leszek Wierzbicki.

Fotografie wykonała Aneta Sarna-Blechani

Album zaprojektował Amadeusz Targoński.

Mapę Rzeczypospolitej Obojga Narodów opracowała Maria Juran.

Teksty współczesne i historyczne na język angielski przetłumaczyła Magdalena Goldiszewicz. Tłumaczenie na język litewski: Jolanta Jurkunas, białoruski: Natalia Rusiecka, ukraiński: Monika Belka

Korektę wykonała Anna Paprocka


Album "Unia lubelska 1569" - charakterystyka publikacji

Album Unia lubelska 1569

Charakterystyka publikacji:
Objętość: 112 stron, oprawa twarda, szyta i klejona, format 235x287 mm.
Album został wydany w polsko-angielskiej wersji językowej z résumé w języku litewskim, białoruskim i ukraińskim.
ISBN: 978-83-943302

Album Unia lubelska 1569

Cena: 49 zł
Chwilowo niedostępne