Unia lubelska 1569. The Union of Lublin

Publikacja została wydana z okazji 450. rocznicy uchwalenia unii lubelskiej.

Album przybliża współczesnemu czytelnikowi historię Polski i Litwy oraz okoliczności zawarcia unii na sejmie w Lublinie.

Strona publikacji: https://bonilibri.pl/unialubelska/

14.00 $

unia-lubelska

Book Description

Publikacja uświadamia, że unijny sejm lubelski należy do najdonioślejszych wydarzeń w historii Europy Środkowo-Wschodniej. Dwa wolne narody podjęły decyzję o stworzeniu wspólnego państwa. Po zawarciu przez Polskę i Litwę unii lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Była to pierwsza w dziejach Europy nowożytnej unia realna. W skład Rzeczypospolitej weszły ziemie stanowiące terytoria pięciu dzisiejszych krajów. Unia trwała 226 lat. Rzeczpospolita Obojga Narodów przez dwa stulecia kształtowała dzieje Europy Środkowo-Wschodniej. To jest wspólne, wielkie dziedzictwo Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi i Łotwy.

Publikacja przypomina tekst unii oraz zawiera rzecz unikatową – pełną listę uczestników sejmu: senatorów oraz posłów Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Additional Information

Weight 2.1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Unia lubelska 1569. The Union of Lublin”